Vi kan tak

Takrekond utför kompletta takentreprenader inom såväl nyproduktion som renovering, vi arbetar med papptak, shingeltak, duktak, tegeltak och sedum.

Vi utför även trä och plåtarbeten samt snöskottning av tak.

Vi är medlemmar i och auktoriserade av vår branschorganisation TIB och våra takmontörer är utbildade av våra leverantörer, anpassat till deras olika produkter och system. År 2014 blev vi det första takföretaget i världen som certifierades av Monier och Kiwa. Vi innehar sedan 2013 R-licens.

Takrekond-sol.jpg

Kontakta oss för att få veta mer om vad Takrekond kan göra för ett hållbart framtidssäkrat tak