Solenergin som träffar jordens yta under 90 minuter räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Det är en hisnande tanke men också något som kan driva förändring. Att bygga in sol måste bli standard när nya hus byggs eller befintliga renoveras. Därför finns vi på Soltech. Vi jobbar för att utveckla solteknologi och integrera den direkt i byggmaterialen – för att alla typer av byggnader ska kunna producera hållbar el på bästa möjliga sätt.

I vår företagsgrupp samlar vi bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter. Vår gemensamma styrka är att kunna svara mot behoven genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering.

Genom att erbjuda estetiska solcellslösningar för tak och fasader – integrerade i byggmaterialen eller monterade utanpå – möter vi kundernas behov idag och gör skillnad för kommande generationer.

Soltech har implementerat en strategi för att driva tillväxt

Roll-up strategy

Genom att samla många mindre bolag till en större enhet, skapar vi förutsättningar för stordriftsfördelar, ökad kompetens och utvidgade geografiska marknader.

Transformational M&A

Omvandlar tak- fasad- och elbolag till solbolag med målsättning att berika erbjudandet, kapaciteten och kompetensen hos hela gruppen.

Stefan Ölander talar om förvärvstrategi

Se Stefan Ölander berätta mer om Soltechs verksamhet och förvärvsstrategi.

Till klipp

Redo att integrera solen i din fastighet?

Kontakta oss för att lära dig mer om solens kraft och hur vi och våra produkter kan göra din fastighet mer självförsörjande, billigare i drift och till en del av morgondagens hållbara samhälle.